O Ilustre Colexio de Veterinarios de A Coruña foi fundado polo ilustre veterinario D. Juan Rof Codina logo de adaptar o daquela existente sindicato de veterinarios á lexislación da época. Conta cun milleiro de colexiados que abranguen coa súa experiencia profesional todas as áreas da veterinaria. De acordo coa lei Omnibus sirve de árbitro e referencia nos conflitos entre profesionais, ou con os consumidores. O seu traballo faise en comisións: Comisión Deontolóxica, encargada de velar polo complemento do Código Profesional. Comisión de Formación, dedicada a preparar os cursos, seminarios e conferencias que permiten estar ao día aos nosos colexiados. E comisións de especialidades e defensa profesional. Colabora no avance científico profesional, no traballo social na agricultura ou na gandería, ou noutros eidos afíns con fundacións, como a Fundación ACIVEGA, organizacións non gobernamentais, como Veterinarios Sin Fronteiras, Cruz Vermella, APEEM, asociacións protectoras de animais, etc.