TELÉFONO   981 139 171

Email       colegio@colvetcor.org

Portal baixo mantemento

Data prevista de publicación: 31-05-2017

Estamos realizando tareas de mantemento, traballando nunha nova páxina web. Quédate cerca. O lanzamento será moi cedo! Como sempre temos o gusto de seguir atendéndote nas nosas oficinas da rúa Profesora María Puga Cerdido, 11 de A Coruña, no teléfono 981 139 171 e no noso correo electrónico colegio@colvetcor.org.

Sobre Colvetcor

A Organización Colexial Veterinaria é unha administración corporativa autoxestionada que vela pola deontoloxía profesional, as tarefas desenroladas polos profesionais veterinarios, o avance científico na saúde animal, na produción animal, a seguridade alimentaria e o control das zoonoses transmisibles á especie humana.